Werkwijze

De fases van het traject overzichtelijk in beeld

Marlon van Bewindsaam bewindvoering brabant Tilburg Breda bewindvoerder Tilburg bewindvoerder Breda hulp bij financien budget coach geldzaken geld laten beheren budgetcoach hulp bij geldbeheer aan de telefoon contact beschermingsbewind en budgetbeheer

BewindSaam staat voor een persoonlijke aanpak, goede samenwerking, duidelijke communicatie en transparantie

Wij bieden beschermingsbewind en budgetbeheer aan voor iedereen die dit langdurig of tijdelijk nodig heeft. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel en wordt ingesteld door de rechtbank. Er zijn twee hoofdredenen waarom bewind ingesteld wordt: wanneer iemand problematische schulden heeft en/of wanneer iemand door lichamelijke of psychische omstandigheden (tijdelijk) niet in staat is om zelfstandig de financiën te beheren. Budgetbeheer wordt niet via de rechtbank geregeld, hierbij wordt een onderlinge overeenkomst opgesteld. Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen.

Beschermingsbewind

Stap 1De intake

Na de aanmelding bij BewindSaam, wordt het intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar. Wij vertellen wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Er wordt uitgebreid uitgelegd wat het bewind precies inhoudt en wat er verwacht kan worden.

Ook bekijken we samen tegen welke problemen men aanloopt in de financiële situatie en waarom het beschermingsbewind nodig is. Samen maken we dan een plan van aanpak voor het bewind. Als wordt besloten om het bewind aan te vragen, worden er diverse formulieren ingevuld. Deze formulieren zijn nodig om het bewind aan te kunnen vragen bij de rechtbank. Dit zullen wij allemaal regelen en heeft u als klant verder geen omkijken naar.

Stap 2Opstartfase

De rechter kan naar aanleiding van de aanvraag voor het bewind, een zitting plannen. Tijdens deze zitting wordt door de rechter de noodzaak van het bewind besproken en zal de rechter een uitspraak doen.

Wanneer de rechter beslist dat het bewind wordt ingesteld, komt er een beschikking en kan het traject worden opgestart. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de opstartfase enkele maanden kan duren. Dit komt omdat er tijd nodig is om alles inzichtelijk en stabiel te krijgen. Zodra er een duidelijk overzicht is, wordt een budgetplan opgesteld en zal dit besproken worden.

Stap 3Stabilisatiefase

Na de opstartfase zal men merken dat er rust komt in de financiën. De klant krijgt maandelijks bankafschriften en kan eventueel meekijken in het online dossier. Als er sprake is van problematische schulden, wordt er in deze fase toegewerkt naar een oplossing. Het kan zijn dat er een aanvraag schuldregeling gedaan wordt of er worden betalingsregelingen getroffen.

Stap 4Verdere verloop

Tijdens het bewind zal er regelmatig contact zijn met elkaar. De bewindvoerder zal veelal per mail communiceren en indien nodig wordt er telefonisch contact opgenomen. Tijdens het spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur kan de klant bellen om extra leefgeld aan te vragen of vragen te stellen. Één maal per jaar is er ruimte voor een huisbezoek.

De duur van het bewind is vaak voor onbepaalde tijd omdat we van te voren niet weten hoe lang het bewind nodig is. Dit verschilt natuurlijk per klant. Wanneer wij samen vinden dat het bewind niet meer nodig is, kunnen we aan de rechter vragen om het bewind op te heffen.

Ik vind het belangrijk dat mensen zich bij mij gezien en gehoord voelen