Bewindvoering

Wanneer past bewindvoering bij jou

Marlon van Bewindsaam bewindvoering brabant Tilburg Breda bewindvoerder Tilburg bewindvoerder Breda hulp bij financien budget coach geldzaken geld laten beheren budgetcoach hulp bij geldbeheer beschermingsbewind en budgetbeheer

Wij helpen overzicht te krijgen in je financiën en ontzorgen jou

Wanneer iemand niet goed meer voor zijn of haar eigen geldzaken kan zorgen, kan bewindvoering uitkomst bieden. Het kan zijn dat er schulden zijn ontstaan waar u zelf geen oplossing meer voor weet of het lukt maar niet meer om het overzicht in uw financiën te behouden. Er kunnen natuurlijk diverse redenen zijn waardoor bewindvoering noodzakelijk is.

Marlon van Bewindsaam bewindvoering brabant Tilburg Breda bewindvoerder Tilburg bewindvoerder Breda hulp bij financien budget coach geldzaken geld laten beheren budgetcoach hulp bij geldbeheer beschermingsbewind en budgetbeheer

Het bewind wordt altijd ingesteld door een rechter, dit kan zijn op grond van schulden of op grond van psychische of lichamelijke omstandigheden. Pas als de rechter het bewind heeft uitgesproken kan de bewindvoerder uw geldzaken uit handen nemen. Dat is natuurlijk spannend, dat begrijpen wij maar al te goed. U kunt er vanuit gaan dat er gedurende het bewind voldoende aandacht zal zijn voor uw persoonlijke situatie. Uiteraard is er veel begrip en wordt gebouwd aan een goede samenwerking zodat uw geldzaken goed geregeld worden. Verdere uitleg over het bewind zal worden gegeven na uw eventuele aanmelding, tijdens het intakegesprek.

Ik vind het belangrijk dat mensen zich bij mij gezien en gehoord voelen